DanmarksGamleHovedstad

P R O S P E K T AF CLASSENS HAVE 1803 Classens Have" kaldtes det store Haveanlæg paa Østerbro langs med Strandboulevarden og nuværende Classensgade henimod Østerbrogade, som oprindelig hed Verner Klaumanns Have og i Midten og Slutningen af det 18. Aarhundrede erhvervedes af Brødrene Classen, Generalmajor og Konferensraad Classen, der anlagde et stort og meget smukt Park­ anlæg med Kanaler, Øer og Fiskedamme, og et stort Lyststed, Justinenborg kaldet. De to Prospekter giver en Fore­ stilling om de skønne Anlæg og Promenadevejen langs Stranden.

P RO S P E K T AF ESPLANADEN (GRØNN INGEN ) c. 1800 at tl,as meyc" Esplanaden (Pladsen mellem Kastellet, Toldboden og Toldbodvejen) blev anlagt 1781 — 1785 og var en af Københavns mest besøgte Promenader. Etter

46

Made with