ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

3<5 5

'

.

I

/

tilbage fra torvene 09 Sftarfebet — og Priferne fiiqe — 09 9 D?arfebet cr lebigt roibt imellem gorraaben 09 nceflen fom cn umibbelbor gølge af goranfialtningen, ber jigtebe til at betrøgge for SItangel, ctlcr rettere for at nebfætte pri* ferne. Sllle Politie?£ove — adc 2>nbretningec i ©taten, fom forbøbe 2>nbføtfel og Ubførfel, ifær i JpenjTgt til Sevnetømiblerne, er* fpilbte—■ 2)e giveø funø , for at elubereø. — Sanbman* ten Jolber ftt $orn tilbage — ^ornpugerne i ^iøbficetrerne gtenime fit Æorn i paf Jufcne — ^ntet bliver at faae* Jpvo, ber »il fienbe &et rigtige Jcri , ten Itefe J^r* (£tatøraab 9 D?arfelbt$ ©frift om ^nbførfel og Ubferfd, t)a Jan fFrev, > «t Jperremcenbene vare værre enb SKøverne i Un* garn, JporiaJ og ^fofeja, fom ^etferen lob Jenrette, $)iffe Janblebe font be rige borgere i ©tceberne, ber Javbe gorraab af Æorn ei »arre — ci bebre, mob Jvilfe bijfe 2be fremfiobe, fom dommere. Sorbbrotterne, ber Jave øver* fte ©cebc i (Sodegierne og eic flore Sorbcgobfc, fan bejl fpille ©taten Ærigø*Pubø, og giøre (Tg rige veb benne ^onft t Operation naar be Jave - - Diec

Made with