591174207

Kirken takker herved Kommandanten i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn for denne lille Bogs Tilblivelse samt for anden Venlighed. Af Afsnittet Idyller og Minder skyldes

I. Regimentschef, Oberst G erstenberg . II. Sognepræst P etersen i Skalkendrup.

Kaptajn R ockstroh har bidraget Afsnittet: Kirkens Menighed undtagen de to sidste Stykker.

1904:

Krigsminister: Hans Excellence V. H. O. Madsen. Kirkens Patron: Generalløjtnant Zachariae. Kjøbenhavns Kommandant: Oberst Severin. Menighedsraadets Medlemmer: , Overintendant Jungjohann. Stabssergent Matthiassen, Grev J. S. D. Knuth, £ru Burmeister, Assistent Tronier, Suppleant. Sognepræst: A. V. Storm. Klokker og Kantor: P. V. F. Svendsen, Ridd. af Dannebr. Organist: P. L. Hojfmann, Fortjenstmedaillen. Bælgtræder: Oversergent Svendsen.

Kirkebud og Ringer: C. Prødel. Kirkekone: Bertha Hartelius.

Made with FlippingBook - Online catalogs