545166984 efter elena

47

MALERIER.

245. A. Kiiclilcr. Oberst Paulsens Familie. 274. Molir. Vinterlandskab, ved Bordesbolm i Ilolsteen. 2S5. F. Richardt. Thorvaldsen i sit Atelier. 287. Rorbye. Piazza marina i Palermo. UDO. Copi efter Lorentzen, af Tr. Lund. Portrait af Rcntzen, Model ved KunstacademicL Thorvaldseus Ruste, af Rissen. Thorvaldsens Mcubler.

i

Made with