292639422

AØHUoDioLi j i EK RÅD

c U & q , y f '

* / h /

JFi a E

Forsidem otivet er gengivet efter et gammelt træsnit a f P ilestrade 48, hvor statsautoriseret revisor C .Jespersen havde sine første kontorer. H uset ligger der endnu og er ik k e forandret meget i detyd re. D et blev bygget i 1860 og var oprindelig det mosaiske trossamfunds pigeskole, Caroline- skolen, der blev grundlagt i 1 8 10 og med kong F red erik V F s tilladelse opkaldt efter hans datter.

Made with FlippingBook - Online catalogs