086555964

CHRISTIANS KIRKE, HISTORISK-TOPOGRAPHISK BESKREVEN

VED O. c. N I E L S EN , CASSER&R, TOPOGRAPH.

^xxxx»ooooooc»ooaxxxx)ccoco«cocoxccocoxcooocoooccoooc>c

A R N O L D B U S C K

K Ø B E N H A V N 1920 .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker